• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
 • Hà Thị Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   036262646181
  • Email:
   chunghungndna@gmail.com
 • Phạm Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0367264714
  • Email:
   huongvinhmh@gmail.com
 • Ngô Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   1676955708
  • Email:
   samdungmh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thị Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiểu học
  • Điện thoại:
   0987319574
  • Email:
   dinhchau79@gmail.com
 • Trần Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   giangthinh78@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974979809
  • Email:
   nguyenthihaxui@gmail.com
 • Mạnh Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4,5
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0382374095
  • Email:
   manhoanhmhhmna@gmail.com
 • Trần Thị Hoa Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0379493638
  • Email:
   Senndna@gmail.com
Văn bản
Video Clip
Liên kết website